Fredriksdal

Du hittar odlingen på Fredriksdal mellan Minörgatan 17 och lekplatsen. Här odlar vi tillsammans med boende, Café Välkommen och årskurs 2 på Kubikskolan.

Odlingen på Fredriksdal startades som en testodling 2016. Många odlare tyckte att platsen som odlingen stod på var otrygg så till säsongen 2017 utformades en ny odling tillsammans med de boende och Café Välkommen. Den nya odlingen byggdes på en mer synlig och trygg plats i området och under 2018 har vi byggt en pergola och portaler för att göra platsen lite mysigare. Dessutom fick vi en efterlängtad kompost på plats.

Sen 2018 har vi i samarbete med Miljöverkstaden odlat med årskurs 2 på Kubikskolan där barnen har fått ansvar för en egen låda, vilket varit mycket uppskattat.

Vill du vara med?

Kontakta oss!